12 Aralık 2014

TLS’in heartbeat eklentisindeki bir programlama hatasından kaynaklanan sorun sayesinde internete açık zafiyet içeren OpenSSL sürümünü kullanan herhangi bir sistemin belleğindeki bilgiler 64 kbyte’lık bölümler halinde alınabilmektedir. Açık, internet üzerinden herhangi yetki gerektirmeksizin tcp 443. porttan kurulan bağlantılar üzerinden(başka portlarda çalışan TLS destekli protokollerde dahil) şifrelemede kullanılan private key’lerin, kullanıcı adı ve şifrelerin, cookie’lerin ve benzer her türlü hassas verinin alınabilmesine olanak sağlamaktadır. 

20 Kasım 2014

Bash 'Shellshock' Güvenlik Açıklığı İstismar Yöntemleri

Posted by: Osman Cihat IŞIK 20 Kasım 2014
CGI(Common Gateway Interface) web sayfaları ve web uygulamalarına dinamik içerik üretmek için kullanılan standart bir yöntemdir. Bu yöntem sistem üzerinde bash komutlarının çalıştırılabilmesine de olanak sağlamaktadır. Bash kabuğu üzerinde farkedilen bir güvenlik açığı sayesinde ise bu avantajlı durum bir anda atak vektörü haline gelmiştir.


Bu blog yazsısında, hedef sistem üzerinde /cgi-bin/ klasörü altında bulunan dosyalar üzerinden bu açıklığın nasıl istismar edilebileceği uygulamalı olarak anlatılacaktır. Yapılan uygulamalar http://vulnhub.com/entry/pentester-lab-cve-2014-6271-shellshock,104/ adresinde bulunan bu zafiyete özel olarak hazırlanmış dağıtım üzerinden gerçekleştirilecektir.

26 Ekim 2014

Medusa ile kaba kuvvet saldırıları

Posted by: Fırat Celal Erdik 26 Ekim 2014
Sızma testlerinde sürekli ihtiyaç duyulan kaba kuvvet saldırıları için kullanılacak bir çok araç (medusa,hydra,bruter,metasploit aux modüleri vs.)mevcuttur. Biz bu yazıda medusa kullanımına ve farklı servisler üzerinden istenilen kullanıcı hesaplarının nasıl deneyebileceğimizi göstereceğiz.

Örnek olarak, dosyadan istenilen kullanıcı adlarını ve parolalarını okuyup HTTP servisi (TCP/80) üzerinde bruteforce yapıp(kullanıcı adını boş ve kullanıcı adını parola olarak da deneyip(-e ns)) başarılı bulgularını sonuc.txt dosyasına yazan ve bunu eşzamanlı 10 istek(-t 10) göndererek yapan medusa komutu:

27 Ağustos 2014

Kablosuz ağlar, yaygın kullanım alanları ve genelde çok güvenli olmayan yapıları nedeniyle saldırganların hedefi olmaktadır. Bu saldırılar hedef ağın kaynaklarını kullanmak veya zararlı  aktiviteler için hedef şaşırtmak amaçlarıyla yapılabileceği gibi ağdaki servis ya da kullanıcılara yönelik saldırıların da ilk adımını oluşturabilirler. 

Bu yazının amacı kablosuz ağ kullanıcılarına yönelik ya da kullanıcılar üzerinden gerçekleştirilecek saldırı yöntemlerini incelemektir.

18 Ağustos 2014

Burp Suite Kullanarak XSS (Cross Site Scripting) Zafiyet Tespiti

Posted by: Huzeyfe ONAL (BGA) 18 Ağustos 2014
Cross site scripting (XSS), web güvenlik açığı. HTML kodlarının arasına istemci tabanlı kod gömülmesi yoluyla kullanıcının tarayıcısında istenen istemci tabanlı kodun çalıştırılabilmesi olarak tanımlanır.[1] XSS açıklıkları bulunduğu yere göre değer kazanır ve stored, reflected ve dom based olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır.


Bir sistemde XSS zaafiyetinin tespiti için, sistemin kullanıcıdan girdi alabileceği yerler tespit edilir. Ardından tespit edilen yerlere veri girişi yapılır. Bu veri web uygulamanın kaynak kodları arasında yerini alıyorsa, payloadlar denenmeye başlanır. Burada anlatılmak istenen Burp suite aracı kullanarak iki farklı örnekle açıklanmıştır.

27 Temmuz 2014

Python Scapy Kütüphanesi Kullanılarak Arpspoof Saldırısı

Posted by: Fırat Celal Erdik 27 Temmuz 2014
Arpspoof yerel ağlarda en çok karşılaşılan saldırılardan bir tanesi olarak göze çarpmaktadır. Kısaca saldırgan hedef bilgisayarın arp tablosundaki kayıtları değiştirirerek ön tanımlı ağ geçidi üzerinden akacak trafiğin kendisi üzerinden akmasını sağlamasıdır. http://en.wikipedia.org/wiki/ARP_spoofing adresinden arpspoof ile ilgili daha fazla bilgi edinilebilir.
Bu saldırının önlemi için yapılabileceklere https://www.bilgiguvenligi.gov.tr/aktif-cihaz-guvenligi/ikinci-katman-saldirilari-1-3.html adresinden göz atılabilir. 

Burada https://github.com/byt3bl33d3r/arpspoof/blob/master/arpspoof.py adresindeki örnek temel alınarak arpspoof saldırını gerçekleştirmek üzere dsniff paketi ile birlikte gelen arpsoof yazılımının parametre kullanımı baz alınarak bir geliştirme gerçekleştirilmiştir. 

Yazılım scapy kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Eğer sistemde yoksa kurulması gerekmektedir. Bu işlem apt-get paket yönetimini kullanan sistemlerde apt-get install python-scapy komutunun çalıştırılması ile gerçekleştirilebilir. Scapy ile ilgili daha fazla bilgi almak için http://www.secdev.org/projects/scapy/ adresine göz atılabilir.

https://github.com/galkan/tools/blob/master/others/programming/python/arpspoof.py adresinden yazılımın en güncel haline erişim sağlanabilmektedir.
Aşağıda gösterilen senaryo sanallaştırma ortamında gerçekleştirilmiştir. Kurban bilgisayarın ön tanımlı ağ geçidi ip adresi 192.168.100.102 olarak belirtilmiştir. Bu durum aşağıdaki şekilde görülmektedir. 
Yazılımın çalıştırılması gösterildiği gibi olmaktadır. Kurban bilgisayar ip adresi olarak 192.168.100.37 belirtilmiştir.
# ./deneme.py -i eth0 -t 192.168.100.37 192.168.100.2
[*] Re-arping network
192.168.4.1
.....
Sent 5 packets.
Saldırı sonrası kurban bilgisayara ait trafiğin sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi için linux sistemlerde ip forwarding'in aktive edilmesi gerekmektedir. Bunun için kısaca belirtilen komutun işletilmesi gerekmektedir.
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Saldırı öncesi kurban bilgisayar arp tablosu aşağıda gösterildiği gibi olmaktadır.
Saldırıs sonrası kurban bilgisayara ait arp tablosu aşağıda gösterildiği gibi olmaktadır.
 
Görüldüğü gibi saldırı sonrası  kurban bilgisayara ait arp tablosunda ön tanımlı ağ geçidi mac adresi olarak saldırgan bilgisayara ait mac kaydı görülmektedir.
Yazar: Gökhan Alkan

20 Haziran 2014

Hatalı Oturum Yönetimi ve Oturum Sabitleme Zafiyeti

Posted by: Fırat Celal Erdik 20 Haziran 2014
Cookie/session, web uygulamalarında sunucu tarafının, kendisini ziyaret eden kullanıcıları ayırt etmek, yetkilendirmek, mevcut oturumunu belli bir sure tutma, çeşitli bilgileri taşıma veya oturumunu yönetmek gibi sebepler ile geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan web uygulama bileşenleridir. Cookie ve session benzer amaçlar için kullanılan fakat temel bazı farklılıkları olan web uygulama ifadeleridir. Güvenlik açısından genelde tercih edilen session kullanımıdır. 


Cookie bilgisi client tarafında tutulduğu için üzerinde hassas veriler (kullanıcı adı,parola,kredi kart numarası vs.) veya manipule edilmesi mümkün değerler taşınmamasına dikkat edilmelidir. Session kullanımında hassas verilerin tutulması veya bazı kontrollerin yapılması sunucu tarafında yapılmaktadır.

14 Haziran 2014

Karmaşıklaştırılmış (Obfuscated) Javascript Analizi

Posted by: onuralanbel 14 Haziran 2014
Sıklıkla karşılaşılan istismar senaryolarından biri olan HTML dokümanlarında veya PDF dosyalarındaki gömülü Javascipt kodlarını sadece JS bilgisi kullanarak analiz etmek genelde mümkün olmamaktadır. Genelde zararlı JS kodları amaçlarını gizlemek adına obfuscation denilen kodu okunamaz hale getirme yöntemleri uygulanmış olarak bulunur. Bu da kodu tekrar okunabilir hale getirme (deobfuscation) ihtiyacını doğurur.

Yazıda ünlü Blackhole istismar kitinin bir türevini okunabilir hale getirme senaryosu üzerinden JSDetox ve JS-beautify yazılımlarının JS deobfuscation amaçlı kullanımı anlatılmıştır.

14 Mayıs 2014

Echo Mirage Proxy Kullanımı

Posted by: Ozer Goker 14 Mayıs 2014
Echo Mirage genel network proxy uygulamasıdır. Klasik web proxy araçları ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Windows uygulamasına ait process seçilerek ilgili uygulamaya ait trafiğin yakalanması mümkündür.  Yerel uygulamaların Network trafiğini araya girerek gönderilen ve alınan verileri gözlemek ve değiştirebilmek için DLL injection ve hooking tekniğini kullanır.

17 Nisan 2014

Bellek dökümü analizi, gerek zararlı yazılımın sistemde gerçekleştirdiği aktivitelerin sistemden bağımsız çalışan araçlarla incelenmesine imkan vermesinden dolayı, gerekse olay incelemelerinde karşılaşıldığı gibi elde zararlının kendisinin değil de bulaştığı sistemin bulunması durumunda analiz imkanı tanımasından dolayı önemli bir zararlı yazılım analiz yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Yazıda, örnek sisteme bulaşmış zararlının bellek analizi ile tespit edilmesi senaryosu ele alınmıştır.

7 Nisan 2014

Bu yazımızdaki temel amaç temel seviyede dinamik analiz yöntemleri kullanarak zararlı yazılımı analiz etmek.Lab seneryomuz; çalışmadan önce dosya adını kontrol eden, bağlantı kuracağı adresi çalışma anında dinamik olarak oluşturan bir zararlıyı debugger kullanarak analiz etme

28 Mart 2014

IXIA ile Yük ve Stres Testi

Posted by: Ahmet YURTTAŞ 28 Mart 2014

IXIA ile yük ve stres testi yapılabileceği gibi penetrasyon testler esnasında hedef sistemlerin Denial of Services saldırılarına karşı yeterince önlem alınıp alınmadığının testlerinde de kullanılmaktadır. Sisteminizde bulunan cihazların karşılayabileceği yükü öğrenmenin birçok yolu var. IXIA Server ile bu işlemi yapmak bu seçeneklerden bir tanesidir. IXIA, trafik generate eden yüksek persormanslı bir server'dır. Http post/get flood saldırıları başta olmak üzere hemen hemen tüm flood saldırı yöntemlerini desteklemektedir.  Detaylar için http://www.ixiacom.com/ linkine tıklayabilirsiniz. 
   Aşağıda yapmış olduğum yük testlerinden birinin topolojisi bulunmaktadır. Http get isteğiyle LB ve Server'lar için yük testi yapılmıştır.


Topoloji'den Sonra biraz LB üzerindeki konfigürasyonlardan bahsedip, IXIA'ya geçeceğiz. 

    Topolojide F5 LB üzerinde vCMP ile ayrılmış Guestler bulunmaktadır. Bu guestler şasiler arasında yedekli çalışmaktadır. HTTP Guest içerisinde oluşturulmuş Test_VS altında aşağıdaki şekilde ve topolojide görüldüğü gibi 3 adet sunucu bulunmaktadır.


 Bu sunucular üzerinde IIS'ler aktif edilmiş ve bu server'lara 172.30.10.101/test.htm şeklinde istekte bulunulduğunda cevap olarak OK1 dönmektedir. Bu üç sunucu VS arkasına alındıktan sonra IXIA tarafında gerekli çalışmalar başlatılır.

 • IXIA sunucusunun managemet portu ayarlanır
 • Sunucu portları (basılacak trafik bouyuna göre port sayısı arttırılmalıdır) switch'e bağlanır ve switch üzerinde gerekli vlan ayarları yapılır. Örnekte VS IP'si 172.30.20.55 ve VLAN ID'si 20 olduğu için portlar VLAN 20'ye atanmıştır.
 • IXIA Client'ı olan IxLoad, Windows 7'de sorun çıkarabilen bir uygulamadır. Bu nedenle başka bir Win2003 sunucusu üzerinde SQL2005 ile birlikte kurulur. (Önce IxLoad kurulur)
 • Kurulumdan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. 

 • New Traffic Flow sekmesinde aşağıdaki gibi bir NetTraffic üretilir.

                  
 • Oluştulan NetTraffic altında, IXIA Sunucusu Client rolünde olacağı için HTTP Client seçilir.

 • Oluşan HTTPClient1 altında Start üzerinde sağ tık>Add Commands yapılır ve isteğimiz get olacağı için get seçilir. Bu adımdan sonra yapacağımız istek bu kısma girilecektir.
 • Test yapılacak IP ve istek sayfası aşağıdaki gibi yazılır.
 • Yukarıdaki şekilde 172.30.20.55 IP'si LB üzerinde oluşturduğumuz Virtaul Server IP'sidir. test.htm ise serverların bu IP'ye yapılan requestlere döndüğü cevaptır. Server'lar üzerindeki IIS'lerde test.htm şeklinde bir dosya bulunmaktadır.
 • Yapılacak istek settings sekmesinden HTTP 1.1 ve maximum secilir.
                               
 • Şimdi gelelim daha önceden Switch portlarına taktığımız IXIA sunucusunun portlarına.(Yapılan testte 4 adet fiziksel port bağlanmıştır) Bu portların VS'e yapacağı requestler için aynı bloktan veya GW li IP vermek gerekecektir. Bu işlem, aşağıdaki menüden yapılır.

 • Traffic@Network1>Network tıklanarak şeklin altındaki menü aktif edilir. Bu menüde istek yapılacak başlangıç IP'si (3), bu IP'lerin artış şekli(4) ve kaç client yani IP bulunacağı(5) belirlenir.
 • Şimdi sıra IXIA sunucusu üzerindeki porları aktif etmeye. Aşağıdaki şekildeki gibi port

assestment kısmında 2 nolu kutu tıklanır. Burada karşımıza Chasis Name sorulacaktır. Buraya şasi IXIA Sunucu şasi management IP girilir. Bu işlemden sonra 3 nolu bölümde olduğu gibi karşımıza sunucunun portları çıkacaktır. Burada yeşil portlar aktif olan portlardır. Bu portlara çift tıklanarak sağdaki Assigned Ports kısmına atanır.

 • Biraz sabır. Teste başlamamıza çok az kaldı. Bu işlemler tamamlandıktan sonra connectin per sec, kaç sn test yapılacağı gibi adımlar kaldı. Hadi birde bunlara göz atalım.    
 • Timeline and Objective menüsünden istenilen connection per sec sayısı ve süreleri girilir. Örnekte 10.000 Connection 30 sn süre ile sunuculardan 1 iteresyon ile istek gönderecektir. Play butonu ile test başlayacaktır. 
 • Aşağıda daha önceden yapılmış bir testin sonuçları paylaşılmıştır.
  Bu sonuca göre test boyunca 1.76M request gönderilmiştir ve bu requestlerin 115 tanesi başarısız olarak dönmüştür. 

  Reporter menüsünden Generate Report menüsünde otomatik olarak test sonuçları ile ilgili pdf formatında bir rapor hazırlanacaktır.

  Yukarıda http get isteğiyle tamamlanmış bir test bulunmaktadır.  Ahmet Yurttaş <[email protected]>

  17 Mart 2014

  Zararlı Yazılım Analizi İçin Lab Ortamı Hazırlama

  Posted by: onuralanbel 17 Mart 2014
  Zararlı yazılım analizi ve bu alandaki araştırma çalışmaları, Stuxnet, Duqu, Carberp, Zeus ve daha birçok gelişmiş zararlı yazılımın sistemleri etkisi altına aldığı günümüzde, özellikle de zararlı yazılımlara karşı bilindik yöntem ve araçların ne kadar etkisiz kaldığı göz önüne alındığında, bilgi güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir.

  6 Mart 2014

  Kurum ağı içerisindeki paylaşımlar içerisinde kritik bilgilerin bulunması kurum ağı içerisindeki sunucu servislerine erişim imkanı sağyabilmektedir. Yedekleme amaçlı olarak kullanılan veya hızlı bir biçimde veri aktarımı için aktf hale getirilen paylaşımların unutulması gibi bir takım durumların ardından ortaya çıkabilecek verilerin kullanılması ile kurum ağı içerisindeki servislere erişim mümkğn duruma gelebilmektedir.

  NOT : Burada anlatılanlar Kali Linux üzerinde denenmiştir.

  Kurulum:

  https://github.com/galkan/depdep adresinden yazılım temin edilebilir. Bunun için git clone komutu kullanılabilir.
  # git clone https://github.com/galkan/depdep
  DepDep dosya içeriklerinin kontrol edilebilmesi için Apache tika projesini kullanmaktadır. Ayrıntılar için https://tika.apache.org/ adresine göz atılabilir. Tika servisi için gerekli paketlerin sisteme kurulması için aşağıdaki komut çalıştırılabilir.
  # apt-get install openjdk-6-jre-headless:amd64
  DepDep ile birlikte (scripts dizini altında) tika paketide gelmektedir. Başlatmak için aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır.
  # /usr/bin/java -jar /opt/tika/tika-server-1.4.jar >/dev/null 2>/dev/null &
  Bu işlem için DepDep ile birlikte gelen (scripts dizini altında) tika.sh betiğide kullanılabilir.
  # /etc/init.d/tika.sh start
  [+] Tika has been started ...
  Tika servisini çalıştırılmasının ardından çalışan tika süreçleri ps komutu yardımı ile görüntülenebilir. Bunun için aşağıdaki komutun çalıştırılması gerekmektedir.
  # ps -ef | grep java | grep -v grep
  root   13066   1 99 15:52 pts/3  00:00:01 /usr/bin/java -jar /opt/tika/tika-server-1.4.jar
  DepDep python programlama dili ile linux araçlarının entegrasyonu gerçekleştirilerek geliştirilmiş bir projedir. Bundan dolayı bazı paketlerin sistende kurulu olması gerekmektedir. Kurulması gereken yazılımlar ve kısaca görevleri aşağıda gösterilmiştir.

  nmap -> Belirtilen ip adres aralığındaki 445/tcp portu açık ip adreslerinin tespit edilmesini sağlar.
  cifs-utils -> Tespit edilen paylaşımların yerel linux sunucuya mount edilmesini sağlar.
  mount -> Paylaşımların mount ve umount işlemlerini gerçekleştirir.
  smbclient -> Windows paylaşımlarını listeler.
  samba4-clients -> Paylaşımların listelenmesi ve linux sunucudan erişilebilmesi gibi diğer işlemleri gerçekleştirir.
  findutils -> Yapılandırma dosyası içerisinde belirtilen dosya türlerinin veya isimlerinin bulunmasını sağlar.
  curl -> Paylaşım içerisindeki dosyaların tika sunucusuna gönderilmesini gerçekleştirir.

  Bu paketlerin paket yönetim sistemi ile kurulması için aşağıdaki komutun çalıştırılması gerekmektedir.
  # apt-get install nmap cifs-utils mount smbclient samba4-clients findutils curl

  Yapılandırma Dosyası:


  Yapılandırma target, scanning, settings ve content olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Yapılandırma için DepDep paketi ile birlikte gelen config dizini altındaki depdep.xml dosyası kullanılabilir. Buradaki ön tanımlı değerlerin isteğe göre değiştirilmesi gerekmektedir. 

  target : Bu bölüm içerisinde taranacak ip adres aralığı belirtilmektedir. <include-ip> ile nmap ile taranması istenilen ip adres veya ip adres blokları belirtilmektedir. Burada belirtilen ip adresleri için CIDR notasyonu kullanılmaktadır. Burada 2 türlü direktif kullanılmaktadır. Belirtilmek istenen ip adres veya ip adres aralıkları <include-ip> içerisinde, hariç tutulmak istenen ip adres veya ip adres aralığı ise <exclude-ip> direktifi içerisinde belirtilmelidir. Aşağıda örnek bir kullanım gösterilmiştir. Bu gösterim ile 192.168.1.0/24 ip adres bloğu içerisinde 192.168.1.4 ile 192.168.1.10 arasında kalan tüm ip adresleri belirtilmektedir.

  <target>
  <include-ip>192.168.1.0/24</include-ip>
  <exclude-ip>192.168.1.4-10</exclude-ip>
  </target>
  scanning: Bu bölüm içerisinde taramalar için anlık çalışacak nmap sayısını belirtilmektedir. <thread> opsiyonu ile aynı anda çalışacak nmap sayısı belirtilmektedir.

  <thread>10</thread>

  settings: Bu bölüm içerisinde paylaşımda aranacak en fazla dosya boyutu (max_filesize), çıktıların yazılacağı (output_file) ve taramalarda kullanılabilecek olan kullanıcı adı, parola ve domain adı bilgisi (credentials) belirtilemektedir
         
         max_filesize : Bu opsiyon ile taramalardaki en fazla dosya boyutu belirtilmektedir .
         output_file   : Bu opsiyon ile çıktıların yazılacağı dosya yolu belirtilmektedir. Ön tanımlı olarak bu dosya için /tmp/depdep.result yolu kullanılmaktadır. Anlık olarak görüntülemek için tail -f /tmp/depdep.result komutu kullanılabilir.
         credentials : Bu opsiyon ile taramaların anonymous veya belirtilen kullanıcı bilgileri ile gerçekleştirilmesi sağlanır. username kısmına kullanılmak istenen kullanıcı adı, password kısmına bu kullanıcıya ait parola bilgisi ve domain kısmına ise kullanılmak istenen domain bilgisi yazılmalıdır. Eğer tüm bu alanlar boş bırakılırsa eğer anonymous bir taramanın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

  <settings>
  <max_filesize> 5M </max_filesize>
  <output_file><![CDATA[ /tmp/depdep.result ]]></output_file>
                  <credentials>
                          <username><![CDATA[]]></username>
                          <password><![CDATA[]]></password>
                          <domain><![CDATA[]]></domain>
                  </credentials>
  </settings>
  content: Bu bölüm içerisinde bağlanan ( mount ) paylaşımlar içerisindeki dosyaların aynı anda kaç sayıda tika servisine iletileceği, taranmak istenen dosya türleri, dosya adına göre tarama ve dosya içeriklerine göre tarama seçenekleri belirtilmektedir.

       thread: Bu opsiyon ile paylaşımlardaki bulunan dosyaların aynı anda kaç sayıda tika servisine gönderileceğini belirtilir.
         filetype: Bu opsiyon ile taranmak ve hariç tutulmak istenen dosya türleri belirtilmektedir. <include-type> opsiyonu ile tarama kapsamindaki dosya türleri belirtilmektedir. <exclude-type> opsiyonu ile ise hariç tutulmak istenen dosya türleri belirtilmektedir . Aşağıda gösterilen örnek yapılandırma dosyasında sadece txt, xls ve docx dosya türleri tarama kapsamına alınmıştır. Eğer sadece hariç tutulmak istenen dosya türleri belirtilmek istenirse <exclude-type> opsiyonu içerisinde belirtilmelidir. Örneğin <exclude-type>docx</exclude-type> belirtimi ile docx dosya türü haricindeki tüm dosya türleri tarama kapsamına alınmış olmaktadır.
         filename: Bu opsiyon ile dosya isminde geçen ibarelere göre tarama işleminin yapılacağı belirtilmektedir.  Tarama için kullanılacak ifade CDATA[] ifadesi arasında belirtilmelidir. Burada isteğe göre düzenli ifade  kullanımıda mümkün olmaktadır.
     filecontent: Bu opsiyon ile dosya içeriğinde geçen ibarelere göre tarama işleminin yapılacağı belirtilmektedir.

          İster filename ifadesi kullanılarak dosya adına göre tarama işlemi yapılsın ister filecontent ifadesi kullanılarak dosya içeriğine göre tarama işlemi yapılsın, her iki ifade içinde aşağıdaki belirtimler ortak olarak kullanılmaktadır. Her 2 ifadede aynı anda kullanılabilmektedir. Yani ister dosya adına isterse dosya içeriğine göre tarama işlemi yapılabilmektedir. 

                 case : Bu direktif ile büyük/küçük harf ayrımı yapılıp yapılmayacağı belirtilmektedir. sensitive olması durumunda bu ayrım gözetmeksizin işlem gerçekleştirilmektedir. insensitive direktifinin kullanılması durumunda ise büyük/küçük harf ayrımı yapılmaksızın işlemin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
                     type: Bu direktif daha sonra kullanılmak üzere kullanılmıştır.
                     description: Tarama sonucunda herhangi bir eşleşme olması halinde sonuç dosyasının içerisinde açıklama bilgisi olarak görünecek ifadeyi belirtmektedir.
               
                 <content>
  <thread>10</thread>
  <filetype>
  <include-type>txt</include-type>
  <include-type>xlsx</include-type>
  <include-type>docx</include-type>
  </filetype>
  <filename>
                          <keyword case="insensitive" type="plain" description="password including file names">
                                  <![CDATA[ password ]]>
                          </keyword>
  </filename>
  <filecontent>
  <keyword case="insensitive" type="plain" description="password including file contents">
                                  <![CDATA[ password ]]>
                          </keyword>
  </filecontent>
  </content>

  Çalıştırma :

  
  
  Çalışmasına ilişkin oturum bilgisi session dizini altındaki dosyalarda tutulmaktadır. Bu şekilde uzun sürebilecek olan çalışmalar için en son kalınan noktadan itibaren devam etmesi mümkün olacaktır. -w 1 opsiyonu ile oturum bilgisi kullanılmadan öncelikle nmap taraması ile paylaşımlar listelenecek ve ardından gerekli yapılandırma gereğince bu paylaşımlardaki veriler kontrol edilecektir.
  # python depdep.py --config config/depdep.xml -w 1

  Oturum bilgisi varsa ve kullanılmak isteniyorsa eğer -w 1 opsiyonu olmaksızın aşağıdaki şekilde çalıştırılması yeterli olacaktır.
  # python depdep.py --config config/depdep.xml
  NOT: Makalenin en güncel haline http://www.galkan.net/2014/03/paylasimlardaki-gizli-tehlikeler-ve-kritik-verilerin-ortaya-cikartilmasi-depdep.html adresinden erişim sağlanabilir.
  Makalelerin kötüye kullanım kullanıcının sorumluluğundadır. | networkpentest.net. Powered by Blogger.